Advokátní kancelář Šíma & partneři v rámci komplexnosti nabízených služeb zastupuje své klienty v případě potřeby též v trestním řízení, a to zejména se specializací na hospodářské trestné činy. Advokátní kancelář poskytuje v případě zájmu klientů také preventivní poradenství v oblasti trestního práva, zejména s ohledem na skutečnost, aby se klienti v rámci svého podnikání vyhnuli případnému překročení trestně právních předpisů.