Advokátní kancelář Šíma & partneři se zabývá a poskytuje klientům právní služby i v oblasti správního práva, zejména:

  • Zastupování klientů před správními orgány, příprava podání a jiných úkonů vůči správním orgánům

  • Právní poradenství a zastupování klientů v oblasti přestupků

  • Příprava správních žalob a následné zastupování před správními soudy

  • Právní pomoc v oblasti daní a jiných oblastí finančního práva