Poskytujeme komplexní služby v tomto oboru, kdy se vždy snažíme zastupovat klienty a poskytovat jim poradenství v souladu s jejich pokyny a s ohledem na zájmy jejich dětí:

  •  zastupování ve věcech rozvodů včetně tzv. smluveného rozvodu
  • úprava výchovy a výživy k dětem, úprava styku rodičů s dítětem
  • vypořádání společného jmění manželů, příprava dohod, zastupování před soudem