Advokátní kancelář Šíma & partneři zastupuje klienty v řízení před soudy všech stupňů, ve správním řízení a v rozhodčím řízení, zejména:

  • V řízeních podle občanského soudního řádu a/nebo správního řádu soudního
  • V řízení před orgány státní správy, a to v řízeních podle správního řádu nebo podle zvláštních předpisů
  • V řízeních v rámci rozhodčího řízení
  • V řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zejména v rámci akvizic a fúzí, a to zejména v řízeních týkajících se spojení soutěžitelů