Naše advokátní kancelář má velké zkušenosti a poskytuje právní služby i v oblasti vnitrostátní a mezinárodní přepravy a zasílatelství, zejména poskytuje právní pomoc v rámci:

[/checklist]
  • Sepisování smluv v oblasti vnitrostátní a mezinárodní přepravy a zasílatelství

  • Příprava jiných smluvních dokumentů či právních úkonů v souvislosti s přepravou a zasílatelstvím (např. příprava všeobecných obchodních podmínek, reklamace přepravy, uplatnění zástavního práva k zásilce apod.)

  • Právní poradenství v oblasti přepravy a zasílatelství

  • Zastupování klientů před soudy a jinými orgány státní správy

[/checklist]