Advokátní kancelář Šíma & partneři poskytuje zejména následující právní služby v oblasti duševního vlastnictví:

  • Přihlašování ochranných známek, námitky ve známkoprávním řízení, včetně zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví
  • Příprava a realizace smluv dle zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění (autorský zákon)