K ochraně práv klientů při nabývání obchodních podílů nebo akcií třetích subjektů zajišťuje advokátní kancelář Advokátní kancelář Šíma & partneři právní audit tzv. „Due diligence“ spočívající zejména:

  • V prověření právních dokumentů a/nebo právní historie subjektu, jehož akcie nebo obchodní podíl klienti nabývají
  • Vypracování zprávy o provedení Due diligence