Advokátní kancelář Šíma & partneři se zabývá a poskytuje klientům právní služby v oblasti pracovního práva, zejména:

  • Sepisování pracovních smluv a dalších pracovněprávních dohod
  • Sepisování právních dokumentů týkajících se ukončení pracovněprávního vztahu
  • Zastupování klientů v pracovněprávních sporech
  • Smluvní zajištění převodu zaměstnavatele nebo jeho části nebo smluvní zajištění převodu úkolů nebo činnosti zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli