Advokátní kancelář Advokátní kancelář Šíma & partneři poskytuje právní pomoc v celé oblasti občanského práva, zejména:

  • Sepisování smluv a dohod dle Občanského zákoníku
  • Právní posuzování smluv a dohod dle Občanského zákoníku předložených klienty
  • Právní poradenství při zajišťování práv dle občanského práva