Advokátní kancelář Šíma & partneři zajišťuje pro své klienty veškerý právní servis související s nemovitostmi, zejména:

  • Příprava a realizace kupních a ostatních smluv na převody nemovitostí,
  • včetně účasti na jednáních s protistranou
  • Příprava a realizace zajišťovacích smluv souvisejících s nemovitostmi
  • Zajištění kompletního procesu nákupu nebo prodeje nemovitostí
  • Příprava a realizace návrhů na katastrální úřad
  • Zajišťování výpisů z katastru nemovitostí ( výpis z listu vlastnictví )
  • Právní poradenství ve věci zajištění práva nemovitostmi