Poskytujeme též služby v oblasti, která v dnešní době stále více přibývá na významu:

  • zastupování ve věcech náhrady škody na zdraví v důsledku porušení postupu „lege artis“
  • právní poradnenství pro provozovatele zdravotnických zařízení
  • mimosoudní uplatňování práv z titulu náhrady škody a ochrany osobnosti