Poskytujeme též služby v oblasti mediace a rodinné mediace – alternativní a mimosoudní způsob řešení konfliktů, kdy mediátor vystupuje jako třetí nezávislá strana, s jejíž pomocí strany nalézají východisko z jejich konfliktu/sporu. Jedná o velmi efektivní a z hlediska časového a finančního výrazně méně náročný způsob, jak dospět k vyřešení dané životní situace bez stresujících prvků většinou provázejících standartní soudní řízení.