Advokátní kancelář Šíma & partneři se specializuje na oblast obchodního práva a práva obchodních společností. Poskytuje svým klientům komplexní právní služby v této oblasti, a to dle konkrétních pokynů klientů, zejména pak:

  • Příprava a sepisování smluv v oblasti obchodního práva, včetně účasti na jednání s protistranou
  • Posuzování klienty předložených smluv a dalších právních dokumentů
  • Zakládání obchodních společností a dalších právnických osob (např. nadace, obecně prospěšné společnosti, sportovní a další kluby)
  • Veškeré rejstříkové změny u obchodních společností a dalších právnických osob, včetně zastupování klientů v řízení před rejstříkovým soudem
  • Příprava, realizace a zastupování klientů ve věcech směnečných, a ve věcech týkajících se cenných papírů, zejména akcií