V souvislosti s rozvojem a rozšiřováním podnikatelských aktivit klientů poskytuje Advokátní kancelář Šíma & partneři právní poradenství v oblasti fúzí a akvizic, zejména:

  • Fúze obchodních společností, včetně zastupování před příslušným rejstříkovým soudem
  • Převody jmění na jediného akcionáře
  • Právní zajištění transakcí souvisejících s nabýváním podílů (akcií, obchodních podílů) na jiném subjektu
  • Právní zajištění prodeje a/nebo pronájmu podniku nebo jeho části