Odkazy na důležité nebo zajímavé internetové stránky

 • Informační server Ministerstva spravedlnosti, umožňuje mj. nalézt
  informativní výpis z obchodního rejstříku obchodních společností v celé ČR
  www.justice.cz
 • Informační server Ministerstva financí, umožňuje informativně nalézt údaje
  o ekonomických subjektech zapsaných i nezapsaných v obchodním rejstříku
  www.mfcr.cz/index.php?r=70
 • Oficiální informační systém o veřejných zakázkách, dražbách a ostatních
  nabídkách
  www.centralniadresa.cz
 • Informační server Úřadu vlády ČR
  www.vlada.cz
 • Informační server Českého úřadu katastrálního a zeměměřičského,
  umožňuje nalézt mj. stav vkladů do katastru nemovitostí
  www.cuzk.cz
 • Informační server Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, umožňuje
  nahlédnout do právních předpisů přijímaných PSP ČR, včetně stavu těchto
  předpisů
  www.psp.cz
 • Informační server Nejvyššího soudu ČR
  www.nsoud.cz
 • Informační server Ústavního soudu ČR
  www.concourt.cz
 • Informační server Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  www.compet.cz
 • Informační server Úřadu průmyslového vlastnictví, umožňuje vyhledat
  ochranné známky, patenty atd., včetně údajů o chráněných skutečnostech
  www.upv.cz
 • Informační server Komise pro cenné papíry
  www.sec.cz
 • Informační server Střediska cenných papírů
  www.scp.cz
 • Informační server České advokátní komory
  www.cak.cz
 • Portál veřejné správy ČR
  www.gov.cz
 • Informační server o členství ČR v Evropské unii
  www.euroskop.cz
 • Informační server práva Evropské unie
  www.europa.eu.int/eur-lex