JUDr. Jaroslav Linhart je absolventem Právnické a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Po ukončení Právnické fakulty až do založení vlastní právní praxe působil jako podnikový právník. Od roku 1996 vykonává praxi advokáta. Specializuje se na obchodní právo, zejména v oblasti složitých smluv o dílo a rovněž je specialistou na civilní procesní právo. Jeho další specializací je vypracování odborných stanovisek a posudků ke složitým právním otázkám.

Kontakt

Telefon: +420 602 453 033
E-mail: sekr@akasi.cz
Evidenční číslo: 8193
Datová schránka: jivgzgf
IČ: 62660489
DIČ:
Bankovní spojení: 279788463 / 0300

Specializace