JUDr. Jaroslav Šíma je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Po ukončení studií pracoval v různých obchodních společnostech jako podnikový právník. Od roku 1996 působí jako advokát. Rovněž působil na katedře finančního práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni jako odborný asistent. Zaměřuje se na komplexní právní služby pro firemní klientelu a dále se specializuje na právo obchodních společností, korporátní právo, akvizice a fúze společností, právní analýzy a posudky a na právo nemovitostí.

Kontakt

Telefon: +420 602 433 390
E-mail: sima@akasi.cz
Evidenční číslo: 8191
Datová schránka: 9v64dd
IČ: 64354831
DIČ: CZ5509011211
Bankovní spojení: 75626008/2700

Specializace