Úvodník kanceláře

Naše advokátní kancelář má téměř dvacetiletou tradici v poskytování komplexních právních služeb pro firemní i občanskou klientelu, a to jak z oblasti civilního tak správního a trestního práva. Působíme jako renomovaná advokátní kancelář se stálou klientelou, zejména z řad velkých a středních obchodních společností, které zaujímají na trhu ve svém oboru špičkové postavení a očekávají profesionální právní poradenství, na které se mohou v každém směru spolehnout. Stejně tak advokátní kancelář poskytuje profesionální služby pro občany dle jejich požadavků a potřeb a poskytuje služby i podnikatelům.

Jedním z hlavních potenciálů advokátní kanceláře je v jejím personálním složení. Právníci advokátní kanceláře mají dlouhodobé zkušenosti s různými právními oblastmi, neboť se již řadu let pohybují v právním prostředí. Každý z právníků kanceláře, kromě obecných služeb, se specializuje na určitý právní obor. Výsledkem této specializace je, že každý z právníků je expertem na danou problematiku, což optimalizuje rozložení práce a přináší pozitivní výsledky pro klienty. Každý klient podle oblasti právní služby tak má přiděleného právníka s odpovídající specializací. Dále je zaručena zastupitelnost jednotlivých advokátů.

Veškeré finální výstupy produktů kanceláře jsou ve standardech, které jsou obvyklé v renomovaných právních a advokátních kancelářích. Pro své klienty poskytuje kancelář kromě standardních právních služeb též závazná právní memoranda, právní posudky a analýzy na stanovené právní otázky, včetně provádění due dilligence.

Spolupracující kanceláře

JUDr. Hana Kaslová – notář
Nerudova 5, Plzeň

Mgr. Petr Micka – exekutor
http://www.exekutorcr.cz

JUDr. Jaromír Peške – exekutor
http://www.exekutor-plzen.cz

VALENTA – NOCAR, s. r. o. – auditor, daňový poradce
http://www.valenta-nocar.cz

Kanzlei Eck & Kolllegen – advokátní kancelář
http://www.kanzlei-eck.de
Schrottgasse 12, Passau